ประเภทลงทะเบียน: แพทย์/พยาบาล
กรุณาชำระเงินจำนวน 3,500 บาท
รายละเอียดการชำระเงินจะถูกจัดส่งไปทาง email
หากท่านไม่ได้รับ email กรุณาตรวจดูใน Spam/Junk mail box
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ colorectal2022@gmail.com