ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน รายละเอียดการชำระเงินจะถูกจัดส่งไปทาง email หากท่านไม่ได้รับ email กรุณาตรวจดูใน Spam/Junk mail box หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ colorectal2022@gmail.com